Rzetelna firma
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
732-686-222
sklep@zerga.pl
Dowiedz się więcej - obejrzyj video
TWÓJ KOSZYK
jest pusty!
koszyk
732-686-222
sklep@zerga.pl
Dowiedz się więcej - obejrzyj video

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy TECHNOLAND (zwany dalej „Sklep internetowy”), prowadzony pod domeną www.technoland.com.pl (dalej zwaną Witryną) oraz sposób przetwarzania danych poza sklepem internetowym (dane uzyskane manualnie) przez Daniel Firlej TECHNOLAND Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa, ul. Lubelska 32, (dalej zwanego administratorem) oraz przez przedsiębiorstwo Firlej Kazimierz "TECHNOLAND" Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa, ul. Lubelska nr 32, 26-600, poczta Radom (dalej zwanego Współadministratorem). Administrator oraz Współadministrator dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego i dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego jak również podczas dokonywania zakupów manualnie (poza sklepem internetowym)
i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Administrator realizuje działania Sklepu internetowego z poszanowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej Rozporządzeniem.

Określenia użyte w Polityce Prywatności oznaczają:

Administrator - Przedsiębiorstwo Daniel Firlej TECHNOLAND PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA, NIP: 9482239447, woj. MAZOWIECKIE, pow. Radom, gm. Radom, miejsc. Radom, ul. Lubelska, nr 32, 26-600, poczta Radom, które samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego prowadzonego pod domeną: www.technoland.com.pl

Współadministrator – podmiot wspólnie ustalający cele i sposoby przetwarzania tj. przedsiębiorstwo Firlej Kazimierz "TECHNOLAND" Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa, ul. Lubelska nr 32, 26-600, poczta Radom.

Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Prosimy o kontakt z Administratorem. Oto jego dane kontaktowe:

Daniel Firlej, tel. 48-365-34-22, ul. Lubelska 32, 26-600 Radom, sklep@technoland.com.pl 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych?

Dane przetwarzane przez Administratora:

Dane uzyskiwane od klientów bezpośrednio (poza formularzem zgłoszeniowym) przetwarzane są zgodnie z prawnie usprawiedliwionym interesem związanym z realizacją umowy, o którym mowa w Artykule 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. Dane uzyskiwane poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony w przestrzeni Sklepu internetowego przetwarzane są do celów związanych z realizacją umowy na podstawie udzielonej zgody. Ponadto klienci mogą wyrazić również zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z wyrażeniem swojej opinii o produktach TECHNOLAND. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem w związku z dokonaniem w sklepie internetowym transakcji, w celach reklamacyjnych, w celach wynikających z obowiązków nałożonych na nas przez Ustawodawcę. Ponadto wykorzystujemy pliki cookies celem dostosowania naszej strony internetowej do Państwa potrzeb.

Dane przetwarzane przez Współadministratora:

Dane uzyskiwane od klientów bezpośrednio przez Współadministratora (poza Sklepem internetowym) przetwarzane są zgodnie z prawnie usprawiedliwionym interesem związanym z realizacją umowy, o którym mowa w Artykule 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem w związku z dokonaniem zakupu w firmie Współadministratora, w celach reklamacyjnych, w celach wynikających z obowiązków nałożonych na nas przez Ustawodawcę.


Jakie dane zbiera administrator poprzez sklep internetowy w sposób automatyczny?

Administrator poprzez Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego po wejściu na Witrynę. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze , zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.


Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Sklepu internetowego rozróżniamy następujące pliki cookies:


a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;


b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

c)„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony głównej oraz innych stron Sklepu internetowego;

d)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.


Niektóre podstrony w ramach Sklepu internetowego oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. Elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu internetowego. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera administrator poprzez sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy (administrator) będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:


1) nazwisko i imię,


2) adres zamieszkania,


3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,


4) adres poczty elektronicznej,


5) numer telefonu.


Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@technoland.com.pl , Daniel Firlej, tel. 48-365-34-22, ul. Lubelska 32, 26-600 Radom

Czy podanie danych osobowych jest wymagane? 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych niezbędnych ze względów reklamacyjnych, podatkowych lub w celu realizacji usług. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Dane uzyskiwane do celów realizacji sprzedaży, reklamacyjnych, podatkowych
i pozostałych związanych z realizacją przez nas usług przetwarzane są zgodnie z prawem na podstawie
Artykułu 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia.


Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy administrator oraz współadministrator może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów : firmy spedycyjnej, podmiotów uczestniczących w przygotowaniu towaru do wysyłki oraz operatorów odpowiednich systemów płatności - w przypadku wyboru jako formy płatności wyłącznie do zrealizowania Państwa zamówienia. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres email 
sklep@technoland.com.plAdministrator może przekazać również dane osobowe organom publicznym w sytuacjach, gdy organy te ze względów prawnie usprawiedliwionych tego zażądają.

Ponadto Sklep internetowy automatycznie przekazuje dane dotyczące adresu email oraz dokonanego zakupu spółce Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 w ramach programu "Zaufane Opinie". Powyższe dane nie są łączone z danymi identyfikacyjnymi, nie da się za ich pomocą ustalić Twojej tożsamości.

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Przechowujemy dane przez czas niezbędny do realizacji usługi, przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem usługi. Jednocześnie będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne w szczególności dla celów wymaganych prawem podatkowym.


Środki techniczne i Państwa obowiązki

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie . W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem Administratora: sklep@technoland.com.pl , Daniel Firlej, tel. 48-365-34-22, ul. Lubelska 32, 26-600 Radom


Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo prostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: 
sklep@technoland.com.pl , Daniel Firlej, tel. 48-365-34-22, ul. Lubelska 32, 26-600 Radom

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych?  

Każda osoba ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób inny niż do celów zawarcia umowy lub wynikających z wymagań prawnych. 

Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?  

Nie. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?  

Administrator przy pomocy plików cookies automatycznie dostosowuje również stronę do potrzeb klientów, nie wywołując przy tym żadnych skutków prawnych ani ryzyka naruszenia danych osobowych. Wszelkie inne moduły służące profilowaniu na stronach administratora zostały wyłączone lub usunięte.


Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


Pytania i zastrzeżenia

 Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@technoland.com.pl. Lub Administratorowi: Daniel Firlej, tel. 48-365-34-22, ul. Lubelska 32, 26-600 Radom

 
 
Kaleta FARAONE TECHNOLAND ALTREX Drabex Krause